Saturday, 6 May 2017

गाळ

इतिहासाचा गाळ सातत्याने वाहत येऊन वर्तमानावर साचू लागला की भविष्ये तुंबणारच!

-बागेश्री

No comments:

Post a Comment